Pályázati felhívás

 

 

A „JVTE” és az Álomgyár Könyvkiadó közösen „Jelenem és az álmom” címmel műfaji és tematikus megkötés nélküli regénypályázatot hirdet. A pályázatra a 18. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek. Jelentkezésenként nincs megkötve a beadható művek száma. Megkötés a politikamentesség és más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.

Pályázati szabályzat

Nevezési díj: 3.000 Ft / jelentkezés

  1. A pályázat feltételei és menete

1.1. A pályázatra olyan regények adhatók be, melyek korábban sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem jelentek meg. A megkötés érvényes a már részben leközölt művekre is. Amennyiben a regény a pályázat időtartama alatt mégis megjelenik bármilyen elektronikus, vagy nyomtatott formában, esetleg kiadásra kerül más Kiadó gondozásában, úgy a pályázó köteles erről tájékoztatni a pályázat kiíróit, mert a nevezése ebben az esetben e pont rendelkezése értelmében érvénytelenné válik. Meghiúsult, érvénytelenné vált pályázatok nevezési díját nem áll módunkban visszafizetni.

1.2 A regényeket kizárólag elektronikus úton a regenyem@jelenvagyok.hu címre kérjük beküldeni MS Word doc formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel, sorkizártan, tabulátorok és képek használata nélkül, minimum 300 000 leütés, maximum 550 000 leütés (szóközökkel együtt) terjedelemben. Az ettől eltérő formátumú és terjedelmű műveket a zsűri nem értékeli.

Csatolandó mellékletek:

Befizetést, utalást igazoló dokumentum másolata

Kitöltött pályázati adatlap

Kézirat maximum 3000 leütéses szinopszisa

Teljes kézirat (Lehetőség szerint)

A kéziratból a szerző által kiválasztott maximum féloldalas (A/4 oldal fele) részlet

A pályázó rövid bemutatkozása

 

1.3. A 3.000 Ft nevezési díjat a „JVTE” számlaszámára kérjük befizetni (átutalással vagy bankszámlára történő készpénzbefizetéssel), a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és a „regénypályázat” jeligét.

Számlaszám:

„Jelen Vagyok“ Tehetséggondozó Egyesület

OTP BANK: 11742441-21119031

 

1.4. A pályázó egy elektronikus levélben egy regényt küldhet be. Amennyiben több regénnyel szeretne pályázni, minden írást külön-külön e-mailben kell beküldenie, a nevezési díjat is külön-külön kell befizetnie, és az adatlapot is külön-külön kell kitöltenie az adott mű feltüntetésével. A pályázó ugyanazzal a művel többször nem pályázhat, a különböző művek nevezési díját összevontan nem fizetheti be. Kérjük, hogy a pályázók olyan e-mail címről küldjék be a regényeket, amely aktív és alkalmas a kapcsolattartásra. A beküldési feltételeknek nem megfelelő műveket a zsűri érvénytelennek nyilvánítja és nem értékeli.

1.5. A „JVTE” honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kérjük kitöltve a többi pályázati anyaggal együtt a jelentkezési e-mailben mellékelni.

Cím: regenyem@jelenvagyok.hu

Tárgyként kérjük megadni: A pályázó nevét, a mű címét és az alábbi jeligét „Regénypályázat”

 

1.6.A pályázati eljárás során a „JVTE” és az Álomgyár Kiadó a mű szerző által megadott részletét a szerző nevének feltüntetése mellett a médiafelületein használja, azt közzéteszi.

 

1.7. A pályázók a sikeres regisztrációról e-mailben kapnak értesítést.

 

  1. Díjazás

 

2.1. A zsűri a nyertes pályaművet átadja az Álomgyár Kiadónak, aki kiadói szerződést ajánl a nyertesnek. Sikeres szerződéskötés esetén a Kiadó vállalja a nyertes kézirat szerkesztését, korrektúrázását, tördelését és igényes borító elkészíttetését, valamint a nyomtatást és a terjesztést saját és szerződött csatornáin keresztül. A regények értékesítése után a győztes szerzőt a kiadói szerződés alapján további javadalmazás illeti meg.

 

2.2. A nyertes pályamű kiemelt országos terjesztését a saját felületén és rendszerén belül a http://www.olvasnimeno.hu/ könyvkereskedelmi webáruház vállalja és kiemelt reklámfelületet biztosít három hónapra a győztes pályamű számára.

 

2.3. Minden érvényesen pályázó egy darab tiszteletpéldányt kap a megjelenés után a győztes pályaműből.

 

2.4. A „JVTE” sajtótájékoztatót és ünnepélyes szerződéskötési rendezvényt szervez, ahova előzetes regisztrációt követően minden sikeresen pályázót szeretettel várnak, hogy osztozzanak a nyertes örömében.

 

  1. Értékelés

 

3.1.A beküldött regényeket az egyesület részéről adminisztrátor kezeli, ellenőrzi, és továbbítja a Kiadó szerkesztőinek előszűrésre. Az előszűrést követően a műveket a Kiadó és a „JVTE”  részéről delegált zsűritagok értékelik.

3.2.A pályázat lezárását követően a zsűritagok kiválasztják az ötven legjobbat, melyek részletét közönségszavazásra bocsátják a facebook.com/nokorszak.hu oldalon. A zsűri az online szavazás eredményeit  figyelembe veszi a végső sorrend megalkotásakor.

A kiértékelés végeztével a nyertest e-mailben értesítik. A pályázók személyes adatait a továbbiakban bizalmasan kezelik.

Beküldési határidő2017. október 31.

Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség: 2017. november 30.

A kötet várható megjelenése: 2018. február közepe

Könyvbemutató: 2018. február vége

  1. Egyéb rendelkezések

 

4.1. A pályázati feltételek betartása a pályázó felelőssége! A zsűri nem értékeli a nem megfelelő formátumú és terjedelmű műveket! A „JVTE” a beküldött, de helyezést el nem ért dokumentumokat nem őrzi meg, nevezési díjat nem fizet vissza.

 

4.2. Az Álomgyár Kiadó fenntartja a jogot, hogy a kiadásra szánt művet szerkesztett formában jelentesse meg.

4.3. A pályázók az adatlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a győztes pályázat kiadási joga elsődlegesen az Álomgyár Kiadót illeti meg.

4.4. Az előszűrésben résztvevő egyesületi tagok, zsűritagok, valamint közeli hozzátartozóik a pályázaton nem indulhatnak.

4.5. A „JVTE” a pályázat időtartama alatt információt kizárólag a regények, az adatlapok, kötelezően csatolt mellékletek és a nevezési díjak beérkezésével kapcsolatban ad. A művek minőségével és/vagy formai és terjedelmi megfelelésével kapcsolatos kérdésekre a pályázat lezárulta után sem válaszol, a regényekről véleményt, illetve elemzést nem ad.

A „JVTE” honlapja: www.jelenvagyok.hu

Információ: palyazat@jelenvagyok.hu

Pályázati adatlap letölthető: ITT!